Pay Research Papers

The Maldives Public Service Standard Classification of Occupations (MISSCO-18)

Download

Forecasting Lump Sum Compensation and Monthly Pension Payments made by the Government

Download

Effects of Budgeting and Wage Bill Sustainability

Download

Dhaulathuge budgetun muwazzafunah kuraa kharadaa behey ma”loomaathu

Download

Sharu-ee dhaairaage muwazzafunge musaara aai inaayath thakaa behey dhiraasaa

Download

Qaanoon asaasee innaai qanoon innaai raeesul jumhooriyya ah libigenvaa baaruge dhashun ufadhaafaivaa ...

Download

Wazeefaa in muskulhi kuravvaa faraathakah (early retirement ge gothugai) dhey inaayathaa behey karudhaas

Download

Minivan muahsasaa thakuge maqaam thakuge musaaraige onigaduthah muraajaa kurumah fahu thayaaru kurevifaivaa dhiraasaa

Download

Dhaulathuge muwazzafunge musaara aai inaayath thah kanda elhumugai national pay commission in balaane aanmu mingaduthah

Download

Dhaulathuge muwazzafunnah dhey baeh allowance thakaa behey gothun ekulavaalaa faivaa karudhaas thakuge khulaasaa 1

Download

Policy on setting a salary framework for staff hired under donor/grant-funded projects

Download

Dhaulathun naqaa loan adhi dhaulathah libey hiley eheege dhashun hingaa mashroou thakun kharadhu kuraa ...

Download

Standard on setting salary for part-time staff and for deliverable-based work under the “Policy on setting a salary framework for staff hired under donor/grant-funded projects”

Download

Dhaulathum nagaa loan ... part-time muwazzafunnashaai masakkath furihama kuraa minvarah (deliverables)...

Download
Share this article