Ministry of Finance
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޖަޕާންގެ އެމްބެސެޑަރ މިނިސްޓަރ އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި.
18 ސެޕްޓެމްބަރު 2017 ޝެއާ ޓުވީޓް

ޖަޕާން ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސަފީރު މރ. ކަޒޫމީ އެންޑޯ ، ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އަހްމަދު މުނައްވަރާއްި ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުން އޮތީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ގައެވެ.

ޖަޕާން ގެ އެމްބަސީއެއް ރާއްޖޭގައި ހުޅުވީ 2016 ވަނަ އަހަރު ޖެނުއަރީމަހުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުގެ
02 މާޗް 2023
08 އޭޕްރީލް 2021
09 ނޮވެމްބަރު 2020
17 މެއި 2020
24 އޭޕްރީލް 2020