ޖަޕާންގެ އެމްބެސެޑަރ މިނިސްޓަރ އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި.
18 ސެޕްޓެމްބަރު 2017 ޝެއާ ޓުވީޓް

ޖަޕާން ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސަފީރު މރ. ކަޒޫމީ އެންޑޯ ، ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އަހްމަދު މުނައްވަރާއްި ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުން އޮތީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ގައެވެ.

ޖަޕާން ގެ އެމްބަސީއެއް ރާއްޖޭގައި ހުޅުވީ 2016 ވަނަ އަހަރު ޖެނުއަރީމަހުގައެވެ.