Ministry of Finance
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
ދިވެހިރާއްޖެ
Awarded Projects
Project Type. Procurement No Procurement Approach
Procurement Name
Project Sector Agency Awarded Party Awarded Amount Awarded Duration Awarded Date Summary
Works TES/2021/W-160 National Competitive Bidding (NCB) Education MVR 15,661,157 17/01/2022 View Download
Works TES/2021/W-159 National Competitive Bidding (NCB) Education MVR 12,506,172 17/01/2022 View Download
Works TES/2021/W-099 National Competitive Bidding (NCB) Education MVR 15,688,812 03/10/2021 Not Available
Works TES\2021\W-123 National Competitive Bidding (NCB) Education MVR 12,616,225 26/10/2021 Not Available
Works TES\2021\W-124 National Competitive Bidding (NCB) Education MVR 15,361,325 12/12/2021 Not Available
Works TES\2021\W-129 National Competitive Bidding (NCB) Construction works MVR 15,316,273 15/12/2021 Not Available
Works TES/2021/W-112 National Competitive Bidding (NCB) Construction works MVR 14,211,994 05/12/2021 Not Available
Works TES/2021/W-110 National Competitive Bidding (NCB) Education MVR 6,416,039 30/11/2021 Not Available
Works TES/2021/W-122 National Competitive Bidding (NCB) ސ. މަރަދޫފޭދޫ އިރުޝާދިއްޔާ ސްކޫލުގައި 12 ކްލާސްރޫމް، ލެބް އަދި އޮފީސް އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް Education މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން MVR 15,063,089 05/12/2021 Not Available
Goods TES2021G-012-R01 International Competitive Bidding (ICB) Information Technology MVR 9,442,597 22/11/2021 Not Available