Awarded Projects
Project Type. Procurement No Procurement Approach
Procurement Name
Project Sector Agency Awarded Party Awarded Amount Awarded Duration Awarded Date Summary
Works TES/2021/W- 142 National Competitive Bidding (NCB) Construction works MVR 21,913,160 11/12/2021 Not Available
Works TES/2021/W-122 National Competitive Bidding (NCB) ސ. މަރަދޫފޭދޫ އިރުޝާދިއްޔާ ސްކޫލުގައި 12 ކްލާސްރޫމް، ލެބް އަދި އޮފީސް އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް Education މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން MVR 15,063,089 05/12/2021 View Download
Goods TES2021G-012-R01 International Competitive Bidding (ICB) Information Technology MVR 9,442,597 22/11/2021 Not Available
Works TES\2021\W-135 National Competitive Bidding (NCB) Construction works MVR 16,782,861 15/12/2021 Not Available
Works TES\2021\W-127 National Competitive Bidding (NCB) Construction works MVR 22,908,694 11/12/2021 Not Available
Works TES/2021/W-101 International Competitive Bidding (ICB) Construction works MVR 21,612,942 30/08/2021 View Download
Works TES/2021/W-081 National Competitive Bidding (NCB) Education MVR 15,412,360 12/08/2021 View Download
Works TES/2021/W-092 National Competitive Bidding (NCB) Mosque MVR 8,811,040 02/12/2021 Not Available
Works TES/2021/W-090 National Competitive Bidding (NCB) Mosque MVR 11,875,840 29/11/2021 Not Available
Works TES/2021/W-069 International Competitive Bidding (ICB) Harbour / Channel Works MVR 36,132,702 29/11/2021 Not Available