Awarded Projects
Project Type. Procurement No Procurement Approach
Procurement Name
Project Sector Agency Awarded Party Awarded Amount Awarded Duration Awarded Date Summary
Works TES/2019/W-073 International Competitive Bidding (ICB) Waste USD 304,574,287 11/07/2021 View Download
Consulting Services TES/2018/C-005 Consulting Services USD 844,854 27/02/2020 View Download
Works TES/2022/W-051 -Q01 Direct Selection އަރަބިއްޔާ ސްކޫލްގެ 7 ބުރީގެ އިމާރާތުގެ ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތްތައް Education MVR 168,525,150 22/08/2022 Not Available